Obiektem naszych badań są promieniowce z rodzaju Streptomyces oraz Mycobacterium. Rodzaj Mycobacterium obejmuje wolnorosnące i trudne do badania patogeny M. tuberculosis i M. leprae oraz stosunkowo szybkorosnący gatunek M. smegmatis - organizm modelowy w naszym laboratorium. Poznanie regulacji cyklu komórkowego prątków jest istotne dla zrozumienia podstaw patogenezy i opracowania metod zwalczania infekcji. Z kolei Streptomyces są bakteriami glebowymi, które rosną w postaci strzępek i tworzą zarodniki. Są wykorzystywane przemysłowo jako producenci licznych metabolitów wtórnych, przede wszystkim antybiotyków. Badania regulacji różnicowania i produkcji antybiotyków Streptomyces są niezbędne do optymalizacji hodowli przemysłowych.

Badamy podstawowe mechanizmy funkcjonowania komórki bakteryjnej: