Zakład Biochemii Genetycznej
Wydział biotechnologii | Uniwersytet Wrocławski

Godziny konsultacji i materiały dydaktyczne

Konsultacje studentów i inne sprawy dydaktyki można (i powinno się) załatwiać w następujących godzinach konsultacji:
  Kierownik zakładu:
   dr hab. Anna Kulma   1000-1500

  Pracownicy naukowi:
   Dr hab. Magdalena Żuk 1000-1500
   Dr Kamil Kostyń 1000-1500
   Dr inż. Marta Preisner 1000-1500
   Dr Wioleta Wojtasik 1000-1500

  Doktornaci:
   Mgr Karolina Hasiewicz-Derkacz 1000-1500
   Mgr Justyna Mierziak 1000-1500
   Mgr Magdalena Działo 1000-1500
   Mgr inż. Urszula Korzun 1000-1500
   Mgr inż. Katarzyna Pelc 1000-1500
   Mgr Iwan Zalewski 1000-1500
Copyright: Tadeusz Czuj 2003-2010 | University of Wrocław