Zakład Biochemii Genetycznej
Wydział biotechnologii | Uniwersytet Wrocławski

Nasze Laboratorium


Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt badawczy:

 • Analityczny system do wysoko sprawnej chromatografii cieczowej Waters UPLC z detektorem PDA oraz masowym
 • Chromatograf gazowy z detektorem FID (Agilent)
 • Termocykler Real Time PCR
 • Systemy wizualizacji:
 • Nowoczesny system wizualizacji i analizy żeli agarozowych, poliakrylamidowych, blotów, kolonii, etc.
 • System wizauliazji i analizy żeli UV Vilbour-Lumat/Bio-1D
 • Trzy komory fitotronowe do hodowli roślin
 • Pomieszczenie hodowlnane z utrzymywaną niską temperaturą
 • Cieplarka z shakerem do hodowli agrobacterium
 • Dwie cieplarki z regulowana temperaturą do hodowli bakterii i innych eksperymentów
 • Pomieszczenie do hodowli bakteryjnych ze stałą temperaturą i shakerami
 • Pięć komór laminarnych do sterylnej pracy z roślinami i bakteriami
 • Spektrofotometry: Impleen NanoPhotometer P-Class, Varian Carry
 • Aparaty do elektroforez DNA, białkowych i pulsacyjnej DNA (CHEF DR III - Bio Rad)
 • Dwa młyny do przygotowania próbek firmy Retch (młyn do mielenia rotacyjnego oraz młyn do mielenia tkanek z użyciem kulek stalowych)
 • Termocykler Bio-Rad z wymiennymi blokami: gradientoweym oraz z podwójnymi niezależnymi blokami grzejnymi
 • Dwa termocyklery Biometra: gradientowy oraz ze zwykłym blokiem grzejnym
 • Dwa systemy do suszenia próbek „speed vac” ( Savant|Thermo scientific SPD121P, Hetovac )
 • Trzy nowoczesne wirówki laboratoryjne SIGMA oraz 5 mini wirówek laboratoryjnych SIGMA
 • Maszyna do wyciskania oleju z nasion na skalę labolatoryjną
 • Nowoczesna wyparka próżniowa IKA RV10/HB10 z systemem próżniowym LABOXACT
 • System do liofilizacji próbek biologicznych ( Christ )


[Rozmiar: 74119 bajtów]
[Rozmiar: 74119 bajtów]

Komory do hodowli in vitro

[Rozmiar: 26925 bajtów]Posiadamy również kompletnie wyposażoną szklarnię oraz małe pole doświadczalne.

[Rozmiar: 68154 bajtów]
[Rozmiar: 44374 bajtów] [Rozmiar: 57864 bajtów]


Copyright: Tadeusz Czuj 2003-2010 | University of Wrocław