Zakład Biochemii Genetycznej
Wydział biotechnologii | Uniwersytet Wrocławski

Pracownicy naszego zakładu:

    Pracownicy     E-Mail     Telefon
  Kierownik zakładu:
   dr hab. Anna Kulma   kulma@ibmb.uni.wroc.pl  3756-326

  Pracownicy naukowi:
   Dr Magdalena Żuk mzuk@ibmb.uni.wroc.pl  3756-326
   Mgr Kamil Kostyń kamilkostyn@o2.pl  3756-207
   Dr inż. Marta Preisner martapre@ibmb.uni.wroc.pl  3756-337
   Dr Wioleta Wojtasik wojtasik@ibmb.uni.wroc.pl  3756-354

  Pracowniczy techniczni:
   Mgr inż. Barbara Dudek dudek@ibmb.uni.wroc.pl  3756-207

  Doktornaci:
   Mgr Karolina Hasiewicz-Derkacz karolina.hasiewicz@ibmb.uni.wroc.pl  3756-240
   Mgr Justyna Mierziak mierziak@ibmb.uni.wroc.pl  3756-337
   Mgr Magdalena Działo magdalena.dzialo@ibmb.uni.wroc.pl  3756-354
   Mgr inż. Urszula Korzun korzun.urszula@gmail.com  3756-337
   Mgr inż. Katarzyna Pelc pelc.katarzyna@yahoo.com  3756-334
   Mgr Iwan Zalewski -.-@-.-  3756-334

Program badawczy realizowany w naszym Zakładzie:

 • Ulepszanie roślin użytkowych ( len , ziemniaki) metodą transgenezy pod względem między innymi odporności na czynniki środowiskowe, zawartości antyoksydantów, i poprawy jakości włókna m.in.
 • Ulepszenie właściwości antyoksydacyjnych roślin
 • Nadekspresja flawonoidów
 • Modyfikacja szlaków biosyntezy cysteiny
 • Modyfikacja szlaków biosyntezy karotenoidów w roślinach
 • Badanie właściwośći alkaloidów i różnych metabolitów wrórnych w roślinach
 • Synteza biodegradowalnego plastiku (polihydroxymaślanu) w lnie transgenicznym
 • Identyfikacja genów i metabolitów zaangażowanych w odpowiedź lnu na patogen
 • Poszukiwanie nowych zastosowań dla pełnego wykorzystania włókien lnianych oraz produktów ubocznych powstających przy produkcji tkanin ( biokompozyty, materiały opatrunkowe)
 • Analiza promotorów genów 14.3.3 i innych


Osiągnięcia naukowe

Szereg lat pracy naukowej naszego zakładu zaowocował powstaniem sporego dorobku naukowego, który cały czas się powiększa wraz z kolejnymi pracami badawczymi.

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

W czasie wielu lat działalnośći naukowej zakładu zrealizowaliśmy liczne projekty badawcze. Zarówno samodzielnie jak i we współpracy z instytutami zagranicznymi jak i krajowymi:

 • Projekt NCN OPUS 2014/15/B/NZ9/00470 Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium - kierownik projektu dr Anna Kulma 2015-2018

 • Projekt NCN OPUS 2013/11/B/NZ1/00007 Zbadanie drogi syntezy benzenoidów w lnie - kierownik projektu prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski 2014-2017

 • Projekt NCN MAESTRO 2012/06/A/NZ1/00006 Zbadanie koordynacji biosytezy biopolimerów w lnie i jego składowych - kierownik projektu prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski 2013-2018

 • Projekt nr 2013/11/B/NZ9/00150 Opracowanie sposobu indukcji korzystnych zmian w metabolizmie roślin na drodze innej niż transgeneza - kierownik projektu dr. Magdalena Żuk 2013

 • Projekt NCBiR- PBS, N R12 0009 06 Optymalizacja produkcji nowego lnu i jego zastosowanie jako źródła surowcowego preparatów biomedycznych realizowany w konsorcjum Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski - kierownik projektu prof. Andrzej Kotecki 2012-2015

 • Projekt NCN OPUS 011/01/B/NZ1/00217 Zbadanie hermetyczności/fleksyjności dróg metabolicznych szlaku terpenoidowego w lnie – kierownik projektu prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski 2011-1014

 • Projekt własny nr. N N310 079038 pt. Porównawcze badania zawartości związków bioaktywnych w nasionach lnu oleistego oraz ocena ich biomedycznego wykorzystania - kierownik projektu dr. Magdalena Żuk 2010- 2013

 • Projekt KBN nr N N302 101136 Ocena zawartości związków bioaktywnych we włóknie lnianym - kierownik projektu dr Anna Kulma 2009-2012

 • Temat realizowany "Strategia identyfikacji, izolacji i oceny funkcji genów w odpowiedzi lnu na infekcję patogenną" - kierownik tematu prof. dr hab. Jan Szopa 2006-2009

 • Grant zamawiany: 4987/PBZ/WBT/06 .:"Zastosowanie współczesnej genomiki funkcjonalnej i bioinformatyki do charakteryzacji i tworzenia modeli procesów biologicznych o istotnym znaczeniu w medycynie i rolnictwie."

 • Grant własny N N302 061834 "Wytworzenie i analiza bioplastiku (biokompozytów) z udziałem lnu transgenicznego" - kierownik prof. dr hab. Jan Szopa 2008-2011

Bardzo aktywnie angażujemy się w prace badawcze nad wykorzystaniem właściwości opracowanego w naszym zakładzie modyfikowanego lnu, w leczeniu trudno gojących się i przewlekłych ran i owrzodzeń. We współpracy z lekarzami z Klinicznego Oddziału Dermatologii i Wenerologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego na ul. Rudolfa Weigla 5 we Wrocławiu, uzyskaliśmy bardzo pozytywne wyniki w badaniach z opatrunkami lnianymi.

Więcej Informacji znajduje się na stronie www.leczenielnem.pl

Liczne publikacje naukowe

Wymiernym efektem pracy naukowej prowadzonej w naszym zakładzie są liczne publikacje naukowe w wielu czasopismach. Nasze publikacje znaleźć można w naukowych pismach zagranicznych jak również polskich. Szczególnie cenne są liczne publikacje w czasopismach z "listy filadelfijskiej".

Z listą naszych publikacji można się zapoznać na tej stronie

Patenty

Nie tylko publikacje stanowią pokaźny dorobek naszego zakładu. Uzyskaliśmy także kilka patentów dotyczących naszych odkryć i badań naukowych.

Zgłoszenia patentowe:

 • Szopa J., Skórkowska-Telichowska K., Żuk M. Tkanina, zwłaszcza do wytwarzania opatrunków. P 386185, 2008
 • Szopa J., Wróbel-Kwiatkowska M., Kulma A. Biokompozyt zawierający zmodyfikowany genetycznie len i jego zastosowanie. P 386186, 2008.
 • Szopa J., Żuk M. Transgeniczna roślina, zwłaszcza len, sposób jej wytwarzania oraz zastosowania. P 393750, 2011.

Patenty:

 • Szopa J., Wilczyński G. Sposób hamowania syntezy białka 14-3-3 w ziemniakach. P 317920, 2002.
 • Szopa J., Łukaszewicz M., Skała J. Zmodyfikowany wektor binarny pBinAR. P345926, 2006.
 • Szopa J., Wilczyński G. Zrekombinowana sekwencja DNA, wektor obejmujący zrekombinowaną sekwencję DNA, białka otrzymane przez ekspresję zrekombinowanej sekwencji DNA oraz komórka mikroorganizmu lub komórka roślinna lub protoplast transformowane zrekombinowaną sekwencją DNA (Gen 16R). P344766, 2007.
 • Szopa J., Wilczyński G. Zrekombinowana sekwencja DNA, wektor obejmujący zrekombinowaną sekwencję DNA, białka otrzymane przez ekspresję zrekombinowanej sekwencji DNA oraz komórka mikroorganizmu lub komórka roślinna lub protoplast transformowane zrekombinowaną sekwencją DNA (Gen 20R). P344765, 2007.
 • Szopa J., Wróbel M. Sposób wytwarzania lnu o podwyższonym poziomie polihydroksymaślanu. P351772, 2008.
 • Szopa J., Korobczak A., Aksamit A., Łukaszewicz M., Skała J., Rorat T. Sposób genetycznej modyfikacji roślin, zwłaszcza ziemniaków. P360191, 2008.
 • Szopa J., Skała J., Lorenc-Kukuła K., Borkowski M., Majorkowski J. Sposób genetycznej modyfikacji roślin, zwłaszcza lnu. P 364332, 2011.
 • Szopa J., Wróbel-Kwiatkowska M. Sposób wytwarzania lnu o przyspieszonym procesie roszenia. P209609, 2011.
Współpraca z Firmami

Rozwijamy także współpracę z firmami odnośnie wykorzystania w przyszłości naszych osiągnięć do celów komercyjnych. Miedzy innymi z dolnośląskimi i ogólnopolskimi firmami powiązanymi z branżą lniarską, jak Zakłady Lniarskie "Madex SC" czy "Oleofarm", produkującymi tłoczone na zimno oleje lniane i suplementy diety oparte na lnie.


Copyright: Tadeusz Czuj 2003-2010 | University of Wrocław